แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Super User 54
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน เขียนโดย Super User 54
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธารนพเก้า - เขาไก่ฟ้า หมู่ที่ 6 เขียนโดย Super User 52
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. (ถนนน้ำล้นผ่าน) พร้อมขุดลอกคลองหน้าฝาย (แก้มลิง) หมู่ที่ 5 บ้านหนองหว้า เขียนโดย Super User 49
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองเจริญ (กลุ่มนาล้อม) เขียนโดย Super User 48
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาดิน (กลุ่มเนินประดู่) เขียนโดย Super User 48
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองคล้า (กลุ่มบ้านน้อย) เขียนโดย Super User 50
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เขียนโดย Super User 49
ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 เขียนโดย Super User 54