executive 1 resize
นายวีระ ฮวดเฮง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
executive 2 resizeนายปลื้ม ยุ้งกระโทก
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายยนต์ จงปลูกกลาง
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
executive 3 resize
นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)