สำนักปลัด
 
  p 5 1 resize
จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด 
p 3 1 resize
นางธิดารัตน์ พรหมวิหาร
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
  p 1 1 resize 
นางสาวจิรภัทร ทวยจัด
 บุคลากร
 aoyy 1

นางสาวมณี กิ่งทอง
 ผช.เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
 kul 1

นางสาวพิกุล ทวยจัด
 ผช.จพง.ธุรการ
 ravit 1

นายเรวัตร พาโส
 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ 
aaa 1

นายเชาวฤทธิ์ เพียโอ
ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
wandee 1

นางสาววันดี จงปลูกกลาง
 ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
nia 1

นายมนชัย บำรุงนอก
 ผช.พนง.ขับเครื่องจักรฯ
nrong 1

นายชาญณรงค์ เหมทรัพย์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
did 1

นายประดิษฐ์   คงคา
 พนักงานขับรถยนต์
 nik 1

นายภาณุพงศ์    เพชรพูน
 คนงาน
 taan 1

นายทุติยะ   ดวงจันทร์
คนงาน
 

รอรูปภาพ

 

 

 

 

 

 


นายภวัต    ศรีนาค
 คนงาน

ham 1 
นายกันหา  จำปา
คนงาน

kak 1 

นายแขก  จันทร์งาม
คนงาน

samleung 1 

 นายสำเริง  วังทะพันธ์
คนงานประจำรถขยะ

  por 1

นายป้อ    มุ่งทุ่งกลาง 
คนงานประจำรถขยะ

IMG 1017 1

นายวัชรา  คเนนอก
ยาม

fon 1
นางสายฝน   บำรุงนอก
ภารโรง

 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)