กองคลัง  
 
 p 4 1 resize 
นางสาวทิวาลัย ภะโว
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
นางวราภรณ์ บุญเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 aom 1

นางสุชาดา เวทย์อุดม
         ผช.จพง.การเงินและบัญชี            

tia 11 
                 นางสาวนันท์ภัส    ปาซิโร               
    ผช.จพง.พัสดุ
 

     

 

jeab 1

นางสาวนิภารัตน์    พันธ์พรม

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

 

 mali 1

นางสาวมะลิ     ขันโท

 ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)