ส่วนโยธา 
 
 IMG 1025 1
นายจำรูญ เขียวนาค
ผู้อำนวยการกองช่าง

mod 1

นายชัยวัฒน์ จำปะวะตะ

 ผช.นายช่างโยธา

kla 1

นายดนัย   เศษสุวรรณ

 ผช.ช่างไฟฟ้า

 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)