ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
       

 p 6 resize

นางสาวชนกานต์ พุฒนอก
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

p 9 resize

นางภัสดาทอง ปิสายะสา
    ตำแหน่ง ครู คศ.1 ศพด.ม.6      

p 1 resize
    นางเพชร ปลิศิลป์
      ตำแหน่ง ครู คศ.1 ศพด.ม.7
 p 5 resize
   นางสาวณัฐวศา จันทะลุน
    ตำแหน่ง ครู คศ.1 ศพด.ม.9
           
p 2 resize 
นางดวงกลม   ด่านแดง
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
paon 1 
นางกาญจนา    ศิลา
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.5
nvunree 1 
นางสาววัลลี    เกิดกลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.2


p 7 resize 
นางสาวนิดา    ดวงพาลี
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด. ม.7
p 4 resize
นางสาวสุดา     ผาเจริญ
ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.5 
p 8 resize
นางสาวอรวรรณ     แจ้งแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
 
noi 1 
นางสาวกิ่งแก้ว    กิ่งทอง
ตำแหน่ง  ผช.พนง.ธุรการ

ploy 1

นางสาวพร้อมศิริ  ยุวรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.9

teb 1

นางสาวทิพวรรณ์    พรมเจริญ
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.2

 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)