หัวหน้าส่วนราชการ
    ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
boos 1
นายจำนงค์ ชุมเปีย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
p 2 1 resize
นางสาวนงค์ลักษณ์ บุญณะอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
 สำนักปลัด  กองคลัง  ส่วนโยธา  ส่วนการศึกษา ฯ
 p 5 1 resize
จ่าเอกทนงศักดิ์ แทนประเสริฐ
หัวสำนักปลัด
 p 4 1 resize
นางสาวทิวาลัย ภะโว
ผู้อำนวยการกองคลัง
 IMG 1025 1
นายจำรูญ เขียวนาค
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  
 ส่วนการศึกษา      

p 6 resize

      นางสาวชนกานต์   พุฒนอก
        หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ

   

 

 

เมนูหลัก

สาร์นจากนายก
สายตรงนายก
รู้จัก อบต.
เกี่ยวกับ อบต.
บุคลากร
แผนที่ดาวเทียม
ที่ทำการ อบต.
รวมกฏหมายท้องถิ่น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือปฏิบัติงาน
บริการ
บอร์ดเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อ
การจัดการความรู้ (KM)